La política de tren Parts càsting

Ferrocarril accessoris "XI" quinquenni del Ministeri de ferrocarrils vigorosament desenvoluparà locomotores de tracció elèctrica, locomotores elèctriques portarà la proporció de càrrega de treball transport de més del 80% i per aconseguir la localització de la unitat d'AC locomotores. Suport al desenvolupament de 200 km per hora per adaptar-se a la locomotora elèctrica, desenvolupar vigorosament l'eix de 25 tones de càrrega pesada càrrega locomotora. propietat locomotora 2010 arribarà uns 19.000 unitats. Accessoris de tren en el desenvolupament de la velocitat de 200 km i sobretot la tecnologia clau segons el grup, combinada amb un nombre reduït d'introducció EMU, tan aviat com sigui possible per aconseguir 200 km per hora i sobre la localització de l'EMU i promoure activament el sp AEE de 300 km i sobre desenvolupament de tecnologia clau EMU, desenvolupament, final de la formació de fabricació EMU d'alta velocitat, manteniment, operació del capacitat suport domèstic. Configuració d'EMU 2010 per arribar a 1.000 o menys.