Agències de subministrament

Secció de seguretat interna a la secció de subministrament d'energia, material divisió, xarxa, poder tecnologia, tecnologia de poder, gestió d'equips, formació dels treballadors, serveis generals, branca personal, branca de Finances i l'oficina de l'administració, la festa de treball i altres agències reguladores.