Discussió sobre quatre raons de la colada de vàlvules en negre

Discussió sobre quatre motius de la fundició de vàlvules en negre

En el camp del mecanitzat, a causa de la particularitat de les peces de vàlvula, hi haurà l'aparició del fenomen negre en el procés d'ús. Quin és el motiu d'això?

1. Motius interns. Molts dels fabricants de buidatge de vàlvules en el procés de fosa a pressió, el mecanitzat, no faran cap treball de neteja, i alguns, fins i tot, senzillament, són difícils de completar. I la superfície de l'agent de fosa a pressió, fluid de tall, líquids de saponificació i altres substàncies corrosives i altres taques accelerarà la velocitat negra del motlle de fosa.

2. L'impacte de l'entorn extern. En determinades condicions de temperatura i humitat, el càsting serà molt fàcil de presentar una situació d'oxidació negra o florida, de fet, això es determina per les característiques del càsting mateix.

3. Disseny de procés poc raonable. Les peces de vàlvules en la neteja o la pressió després del tractament incorrecte, donaran a la fundició floridura, negre per crear una determinada condició, acceleraran la formació d'oïdi. I si l'elecció de l'agent de neteja té un fort corrosiu, també pot causar corrosió i oxidació de les peces modelades.

4, la gestió d'emmagatzematge no està vigent. El càsting s'emmagatzema a les diferents altures del magatzem, i el seu floridura és diferent.